ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಇಲಾಖಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ahvsetc@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿ ಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನಿಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 76ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಳಿ ಟಗರುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 77ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 74ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 79ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಉಣ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯರ್ವದಿತ ಉಣ್ಣೆ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನ ಘಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 78ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 75ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ 83ಪಪಾಯೋ2017 ದಿನಾಂಕ 16-5-2017 ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುರಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ : ಕರೆ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-0012 : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ
 
ಶ್ರೀ. ಎ. ಮಂಜು

ಶ್ರೀ. ಎ. ಮಂಜು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖತ್ರಿ

ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖತ್ರಿ, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ
ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಶೇಖರ್

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಶೇಖರ್, ಭಾಅಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು
ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ: ಕೆ.ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ , ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು
ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

 
 

 
ಸಚಿವಾಲಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
#405, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2203 4109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2225 3734
ಇ-ಮೇಲ್‍: prs-ahf@karnataka.gov.in
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ಆಯುಕ್ತರು,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ,
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 01.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2286 4989
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2286 1075
ಇ-ಮೇಲ್‍: comm.ahvs-ka@gov.in
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
5ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ,
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 01.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2286 6431
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2286 1292
ಇ-ಮೇಲ್‍: dir-ah@nic.in