ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2017-18
  1. ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ, ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ(ಇಲಾಖೆ)
  2. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ, ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ)
  3. ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದಾಜು: ಪ್ರಮುಖ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
  4. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ - Kannada | English
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2016-17
  1. ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ, ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
  2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ - Kannada | English
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2015-16
  1. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ: ಕೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಸಿ.
  2. ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ, ಯೋಜನಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
  3. ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದಾಜು: ಪ್ರಮುಖ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
  4. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 
ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರೆಮಾಡಿ
8277 100 200
24*7
ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
8277 100 200
ಟ್ವೀಟರ್