ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಕ್ರ. ಸಂ.ಹೆಸರು/ ಪದನಾಮದೂರವಾಣಿಇ-ಮೇಲ್
1ಡಾ. ಹೆಚ್. ಡಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕ.ಪ.ಪ.ಮೀ.ವಿ.ವಿ., ಬೀದರ / ಬೆಂಗಳೂರು
08482-245241
080-23411483
 
2ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಭೈರೇಗೌಡ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐ.ಎ.ಹೆಚ್. ಮತ್ತು ವಿ.ಬಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
080-23411502
080-23412443
 
3ಡಾ. ಟಿ. ತಿಪೇಸ್ವಾಮಿ
ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು
080-23516740kvc.bangalore@gmail.com
4ಡಾ. ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಡಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು
080-23414295
080-23413294
 
5ಡಾ.ಸಿ.ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
080-22282218 
6ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಬಿ.ಸಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
080-25536625director.mktg@kmf.coop
 
ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರೆಮಾಡಿ
8277 100 200
24*7
ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
8277 100 200
ಟ್ವೀಟರ್