ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
2020-21
 1. Sep-2020
 1. May-2020
2019-20
 1. August-2019
 1. April-2019
2017-18
 1. ಮೇ-2017

 

2016-17
 1. ಜನವರಿ-2017
 2. ನವೆಂಬರ್-2016
 3. ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016
 4. ಆಗಸ್ಟ್-2016
 5. ಜುಲೈ-2016
 6. ಜೂನ್-2016

 

2015-16
 1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015
 2. ಆಗಸ್ಟ್ 2015
 3. ಜುಲೈ 2015
 4. ಜೂನ್‍ 2015
 5. ಮೇ 2015

 

2014-15
 1. ಮಾರ್ಚ್ 2015
 2. ಫೆಬ್ರವರಿ 2015
 
ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರೆಮಾಡಿ
8277 100 200
24*7
ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
8277 100 200
ಟ್ವೀಟರ್