ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ವರದಿ
ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ
 • ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ
 • 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ-2019
 • 19ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ-2012
 • ಗಣತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ
 • 19ನೇ ಗಣತಿಯ ಸಾರಂಶ
 • 19ನೇ ಗಣತಿಯ ಪರಿಚಯ, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ
 • ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
 • 18ನೇ ಹಾಗೂ 19ನೇ ಗಣತಿಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿವರ
 • ಜಾನುವಾರು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ವಿವರ
 • ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಆಧಾರಿತ ಗಣತಿ (ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)
  1. ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಋತುಮಾನ ಅನುಸಾರ)
  2. 1985-86 ರಿಂದ 2019-02ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಉತ್ಪಾದನೆ
  3. 1985-86 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದಾಜು ಉತ್ಪಾದನೆ
  4. 1982-83 ರಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಮಾಂಸ ಅಂದಾಜು ಉತ್ಪಾದನೆ
  5. 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾರಾಂಶ
  6. 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾರಾಂಶ
  7. 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾರಾಂಶ
  8. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾರಾಂಶ

   

   
  ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
  ಕರೆಮಾಡಿ
  8277 100 200
  24*7
  ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
  ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
  8277 100 200
  ಟ್ವೀಟರ್